Aktekke Mah. Yalçın Cad. Barutçuoğlu Plaza No:22/A Kat: 5 Daire: 20 Kastamonu 0 850 532 32 07
Ana Sayfa Blog Site ve Toplu Yapılarda Denetim

Site ve Toplu Yapılarda Denetim

Site ve Toplu Yapılarda Denetim; Site Yönetimi ya da Yönetim Kurulunun ortaya çıkan faaliyetlerinin denetlenmesini kapsar. Site Yönetiminin denetimi, istenilen herhangi bir zaman diliminde, aylık, üç aylık ve altı aylık periyodlarla yapılır ve raporlanır.

 

Denetçi;

Kat Maliklerinin içinden, aday olanların arasından, Genel Kurulda seçilmek suretiyle belirlenir. Denetçi olabilmek için Kat Maliki olmak yeterli olsa dahi, mali verilerin denetlenmesi söz konusu olduğundan, Site Yönetiminin mali verilerini analiz edip yorumlayabilecek adaylardan seçilmelidir.

 

Denetçinin denetim görevi;

Site Yönetimi ve/veya Yönetim Kurulunun faaliyetlerini denetlemek olduğundan, “Kat Mülkiyeti Kanunu” nda Site Yönetiminin görevlerini incelediğimizde, Denetçinin görevleri de kendiliğinden ortaya çıkar.  

Site Yönetiminin görevleri kanunda;

Görüldüğü üzere denetçinin yaptığı denetim, bir faaliyet denetimi olduğundan, karar defteri ve resmi defterler başta olmak üzere, yapılan tüm faaliyetleri yazılı bilgi ve belgeler doğrultusunda denetler. Sözleşmeler, poliçeler, faturalar, demirbaş arıza raporları, iş güvenliği raporları ve benzeri belgeleri de inceleyeceğini söylemek yanlış olmaz.

 

Denetçi denetim faaliyetini nasıl raporlar?

Kat Mülkiyeti Kanunu, Site Yönetiminin denetimine ait bir rapor şartı belirtmemiştir. Ancak, denetim raporunun okuyan herkes tarafından anlaşılabilmesi için bazı standartlara sahip olması gerektiği açıktır. İkiye ayırmak faydalı olacaktır. Birinci kısım, denetim süresince Site Yönetimi tarafından yapılan ya da eksik yapılan faaliyetlerin açıklanmasına ayrılmalı, ikinci kısım ise Site Yönetimine ait mali verilerin analizini içermelidir. Öte yandan raporun dili de çok önemlidir. Raporda genel ifadeler kullanılmalı, belgelenemeyen kişisel kanaatlere yer verilmemelidir. Aşırı detaylı ve ağdalı anlatımlar yerine daha net ve kesinlik içeren ifadeler seçilmelidir. Suçlamalar yerine, tespit ve öneriler yazılmalıdır. Denetimde tespit edilmiş olumlu bir faaliyet varsa raporda bu konuya da değinilmelidir. Unutulmamalıdır ki hem Site Yönetiminin hem de denetçinin amacı daha güzel bir yaşam alanı için çalışmaktırAhmet Hüsamettin Kaya

GEA YÖNETİM A.Ş.

Genel Müdür

19.10.2018 

apartman denetimi,site denetimi,yönetici denetimi
Foto Galeri