Aktekke Mah. Yalçın Cad. Barutçuoğlu Plaza No:22/A Kat: 5 Daire: 20 Kastamonu 0 850 532 32 07
Ana Sayfa Hizmetlerimiz Danışmanlık

Danışmanlık

GEA Yönetim A.Ş., Bina ve Tesislerin proje aşamasında;
-        Yönetim,
-        Teknik,
-        Hukuki,
-        Finansal tüm hizmet senaryolarını ortaya koyarak işletme verimliliğinin artmasını hedefler.

Bu doğrultuda stratejik ve tasarımsal değerlendirmeler yapan GEA Yönetim A.Ş.;

-        İşverenin Talepleri,

-        Potansiyel Müşterilerin beklentileri,

-        Başarılı uygulamalar göz önüne alınarak en uygun işletme senaryolarını oluşturarak, senaryoların bütçe ve tasarımlarla karşılıklı olarak optimize edilmesini sağlar

Performans Yönetim Danışmanlığı;

Firmaların başarısında büyük önem taşıyan performans yönetimi, hizmetlerin gelişme fırsatını sağlaması için ölçümlenmeli ve yönetilmelidir. GEA YÖNETİM A.Ş., Tesis Yönetimi başta olmak üzere tüm iş süreçlerinin performansını denetler.

İlgili kurumun iş modellerinin analizi ile başlayan danışmanlıkta GEA YÖNETİM A.Ş.; verimlilik odaklı süreç analizleri, alt yüklenici yönetimi, sözleşme servis seviyeleri, anahtar göstergelerin düzenlemesi ile bir performans raporu sunarak geri bildirim sağlar.

Böylece kurumun hedefleriyle uyumlu bir çizgiye gelerek stratejik hedefler üzerinde yoğunlaşmasını teşvik eder.

 Değişim Yönetim Danışmanlığı;

Performansın geliştirilmesi ve sonuçların elde edilmesinde, değişikliklerin belirlenmesi ve sürecinin yönetimi en önemli noktaların başında gelir. GEA YÖNETİM A.Ş. kurumsal firmaların tedarikçi seçiminden yönetimsel gerekliliklere operasyonel değişikliklerinin tamamını yönetir.

Operasyon değişim maliyetleri, mevcut durumun değerlendirilmesi ve süreç analizlerini gerçekleştiren GEA YÖNETİM A.Ş.; ihale planlamadan hizmet sürekliliğinin sağlanmasına kadar değişimin gerçekleştirilmesi yönetimini de üstlenir.

 

performans yönetimi,değişim yönetimi
Foto Galeri