Aktekke Mah. Yalçın Cad. Barutçuoğlu Plaza No:22/A Kat: 5 Daire: 20 Kastamonu 0 850 532 32 07
Ana Sayfa Blog NİTELİKLİ OY ÇOKLUĞU GEREKTİREN İŞLER

NİTELİKLİ OY ÇOKLUĞU GEREKTİREN İŞLER

NİTELİKLİ OY ÇOKLUĞU GEREKTİREN İŞLER

 

Kanun koyucu bazı yönetim işlerini diğerlerine göre daha önemli görmüş ve bu işler için nitelikli çoğunluk aramıştır. Bu nitelikli çoğunluklar aşağıdadır.

 

a. Çifte çoğunluk isteyen işler: Bu işlerin yapılabilmesi için bütün kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı bakımından çoğunluğunun oyu gerekmektedir. Kanun bu işleri tek tek saymıştır.

1- Yönetici (veya yönetim kurulu üyesi) tayini (seçimi)

2- Denetçi (veya denetim kurulu üyesi) tayini(seçimi)

3- Ortak yerlerde yenilik ve ilaveler:

a) Faydalı yenilik ve ilaveler

b) Çok masraflı ve lüks olan yenilik ve ilaveler

4- Engellilerin yaşamı için zorunlu yenilik ve ilaveler

5- Ana yapının ısı yalıtımının,

6- KMK: MD-25 gereği mülkiyetin devri için dava açma

 

b. Beşte dört çoğunluk isteyen işler:

1- Yönetim planının değiştirilmesi

2- Ana taşınmazın bakımına, güzelliğinin korunmasına ilişkin değişiklikler

 

c. Oy birliği istenen işler:

1- Bir mesken(konut)olarak kullanılan bağımsız bölümün eğlence veya toplantı yeri, gıda ve beslenme yeri, imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri veya çarşı gibi yerler haline getirilmesi ile ilgili işler. Kütükte mesken olarak gösterilen bağ bar, kulüp, dans salonu ve emsali eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane, gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerle kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilecektir.

2- Ana taşınmaza yeni bağımsız bölüm eklenmesi veya mevcut kat yerine tam kat yapılması veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında 24.maddenin ikinci fıkrasında y sonradan yapımı veya ilavesi. Kat maliklerinin hiç birisi kendiliğinden ana taşınmazın ortak yerlerinde bağımsız bölüm inşa edemez.

3- Ana yapının dış duvarlarına, çatı veya damın reklam maksadıyla kiralanması gibi yönetim işleri. Mesela kapıcı dairesinin kiraya verilmesi, çatının reklam maksadı ile kiralanması gibi.

4- Ana taşınmazın bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmının mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar.Ahmet Hüsamettin Kaya

12.10.2021Sitelerde oylama,Apartmanlarda oylama,nitelikli oylama,kongrede oylama
Foto Galeri