Aktekke Mah. Yalçın Cad. Barutçuoğlu Plaza No:22/A Kat: 5 Daire: 20 Kastamonu 0 850 532 32 07
Ana Sayfa Blog Apartman ve Sitelerde Güvenlik Kamerası

Apartman ve Sitelerde Güvenlik Kamerası

Güvenlik kameralarının;

-Caydırıcılık

- Tespit olmak üzere iki önemli fonksiyonu vardır.

Caydırıcılık etkisi; güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına katkıda bulunur.

Tespit; Kamera olan yerlerde suç işlenmesi ihtimalinin, olmayan yerlere göre daha az olduğu bilinmektedir.

Caydırıcılık ve Tespit niteliğinde olan Güvenlik kameralarının, bireyin hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı niteliği göz önünde bulundurulduğunda, bu konu ile ilgili düzenlemelerin, Anayasa Md.13, Md.20/2 ve İHAS Md.8/2’ye göre kanunla yapılması gerekirken halen böyle bir kanun bulunmamaktadır. Hata kameraların kurulumu sırasında, kamu kurum ve kuruluşlarından izin alınması gibi hususları düzenleyen bir kanun da bulunmamaktadır.

İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında özel hayatın sınırları net olarak çizilmemiş, Mahkemeler önüne gelen olaylarda esnek bir tavır sergilemiş ve her olayı kendi somut şartlarında değerlendirmiştir. Bu nedenle Güvenlik Kamerası ile izlemelerin "özel hayat" içeriğine kesinlikle girmediği veya kesin olarak hukuka aykırı olup, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması hakkını ihlal ettiği söylenemez.


Anayasa Md.13, Md.20/2 ve İHAS Md.8/2’de; bireyin, devletten gelebilecek özel ve aile yaşamına yönelik keyfi müdahalelere karşı korunması amaçlanmıştır ve Devletlerin de bireylerin özel ve aile hayatlarına saygı göstermesi negatif yükümlülüğünün yanında, bu hakka yönelik saldırı ve ihlallere karşı koruma ve önleme pozitif yükümlülüğü de vardır.

“Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” Anayasa m.13’e göre ve ‘’Özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı’’ İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.8’de güvence altına alınmıştır.

Bu hakka ancak kanunla;

-      Kamu düzeninin korunması,

-      Ülkenin iktisadi refahı,

-      Suç işlenmesinin önlenmesi,

-   Sağlığın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin koruma altına alınması nedenlerinden en az birisinin varlığı halinde, demokratik toplumda gerekli olması durumunda müdahale edilebilir.


Apartmanlarda; Suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin koruma altına alınması maksatları ile ortak alanlara yerleştirilen kameraların 634 sayılı Kanun uyarınca geçerli şekilde alınmış karara binaen kurulması gerekmektedir. Aksi takdirde; özel hayatın gizliliğinin ihlalinin yanı sıra, bu kameralar vasıtasıyla elde edilen deliller hukuka aykırı hale gelecektir.

Konu ile ilgili Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 09.10.2019 tarihli, 2016/2792 E. ve 2018/6717 K. sayılı kararında; davacı ile davalının aynı apartmanda oturduğu, davalının kendi evinin girişine, avlusuna ve merdiven kısmına koyduğu kameraların, davacının evinin giriş kapısı ve penceresine yöneltilmesi ve kayıt işlemi yapması sebebiyle, davacının özel hayatının gizliliğini ihlal ettiğine karar verilmiş ve kameraların kaldırılması talebini kabul eden ilk derece mahkemesinin kararı isabetli bulunmuştur.

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi; Apartman Yönetimi olarak pozitif yükümlülük yerine getirilirken negatif yükümlülüklerin de göz ardı edilmemesi ve mahremiyete özen gösterilmesine dikkat etmek gerekmektedir.

 

Ahmet Hüsamettin Kaya

    GEA Yönetim A.Ş.

    Genel Müdür

09.04.2021


Foto Galeri